In onze zorggroep bundelen we de krachten en kennis van:

  • Anna Ziekenhuis Geldrop en Eindhoven: Hier bieden wij goede en brede medischspecialistische basiszorg en 24 uurs acute zorg.
    We staan klaar voor mensen op momenten die ertoe doen. Op bijzonder betrokken wijze geven we de best passende hoogwaardige zorg die de gezondheid en kwaliteit van leven vergroot. 
  • Anna Ouderenzorg, ouderenzorgorganisatie met een breed pakket aan verpleeg- en verzorgingshuiszorg op onze 4 woonzorglocaties in Geldrop en Heeze. Tevens bieden wij dagactiviteiten, dagbesteding, persoonlijke zorg en begeleiding tijdens de laatste levensfase in ons hospice.
  • Anna TopSupport, medisch sportgezondheidscentrum Eindhoven. Hier bieden wij (medische) sportzorg op het allerhoogste niveau aan topsporters en breedtesporters. Sporters kunnen hier terecht voor advies, diagnostiek, behandeling en revalidatie. Ook besteden we veel
    aandacht aan zowel primaire als secundaire preventie.

De toegevoegde waarde van de Zorggroep

De 3 onderdelen van onze zorggroep vullen elkaar aan, versterken elkaar en zorgen voor slimme combinaties in het zorgaanbod die extra waarde toevoegen voor patiënten en cliënten. Tussen het Anna Ziekenhuis, Anna TopSupport en Anna Ouderenzorg wordt intensief samengewerkt en kennis gedeeld. De lijnen zijn kort en de overgang tussen de verschillende vormen van zorg verloopt zo soepel mogelijk.

Onze kracht ligt in de combinatie van kleinschalige brede basiszorg (cure) en verpleeg- en woonzorg (care). Wij besteden hierbij veel aandacht aan preventie en nazorg. Zo zijn mensen bij ons in iedere levensfase in goede handen. 

Onze medewerkers

We zijn een zorggroep met bijzonder betrokken medewerkers en vrijwilligers. Zij maken het verschil bij de persoonlijke en kwalitatief goede zorg die wij leveren. Er werken meer dan 2000 medewerkers, 100 specialisten en een grote groep vrijwilligers.

Onze zorgpartners

We hebben sterke banden met huisartsen, verloskundigen en andere (zorg)partners in onze regio. Die banden koesteren we. Samen werken we er iedere dag aan om de zorg voor de mensen in deze regio zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Wij gebruiken elkaars expertise en zetten ons er voor in dat mensen de juiste zorg op de juiste plek krijgen.

Financieel gezond

De Anna Zorggroep is financieel gezond. Al jarenlang laten de jaarrekeningen een positief en solide beeld zien. De Anna Zorggroep voldoet ruimschoots aan de
financiële eisen die door verschillende partijen aan ons worden gesteld. 

Op de hoogte blijven van vacatures?

Meld je aan voor onze JobAlert. Je krijgt automatisch een bericht als er een interessante baan is voor jou.

Aanmelden